Ford T til Brede

På Nationalmuseet har vi en stor og fin samling af hestetrukne køretøjer. Derimod kniber det stærkt med de motoriserede, som der næsten ingen findes af i samlingerne. Vi trøster os med, at der i Danmark findes flere specialmuseer og offentligt tilgængelige privatsamlinger, som på udmærket vis fortæller om jernbanernes og bilernes historie.

Men naturligvis er det utænkeligt, at det kommende Museum for industrikultur i Brede Værk ikke skulle fortælle om bilens betydning for danskernes hverdag. Som krumtap i denne fortælling har vi ledt efter en passende bil. Vi har nu, takket være en fondsdonation, kunne købe en Ford T Touring fra 1924.
 
Når valget faldt på en Ford T, skyldes det at den som bilmodel på mange måder fremstår som et symbol, hvor ud fra der kan fortælles en række væsentlige historier. Ford T var den første masseproducerede bil, og dermed også den første som var tilgængelig for et bredere publikum. Produktionen startede i 1908 i USA. For at kunne følge med efterspørgslen blev produktionen løbende rationaliseret, bl.a. med indførelse af samlebåndet. Hermed blev produktionstiden pr. bil – og dermed salgsprisen – drastisk formindsket. Der blev frem til 1927, hvor model T afløstes af model A, produceret mere end 15 mio. eksemplarer. I 1985 blev Ford T valgt til alle tiders mest betydningsfulde bilmodel af et internationalt panel af motor-journalister.

Der er imidlertid også en særlig dansk vinkel på denne historie. I 1919 etablerede Ford en samlefabrik i Heimdalsgade på Nørrebro i København. Her produceredes Ford T til Skandinavien, Baltikum, Polen og Tyskland. På fabrikken var installeret et samlebånd, sandsynligvis det første i Danmark. Snart blev fabrikken i Heimdalsgade for lille, og der anlagdes en ny fabrik i Sydhavnen. Fabrikken var designet af Ford’s faste arkitekt, Albert Kahn, og muliggjorde moderne lige-linie produktion med brug af samlebånd. Fabrikken blev indviet 15. november 1924, med deltagelse af bl.a. Thorvald Stauning, og blev i samtiden fremhævet som symbol på fremskridt og moderne, rationelle produktionsmetoder.

Ford T Touring 1924

Vores Ford T er en Touring-model, dvs. en åben vogn med kaleche.
Det var kun denne type, der blev produceret fra starten i Heimdalsgade,
mens man i Sydhavnen også producerede den lukkede model.
Bilen er i meget fin stand, men samtidig tæt på originalstanden uden
den noget hårdhændede restaurering, som veteranbiler
til privatbrug somme tider har været udsat for.
(Foto: sælger)

Fra et legetøj for de meget velhavende blev bilen i 1920’erne et forbrugsgode for en bredere kreds. Samtidig fik Ford i stigende grad konkurrence. Få måneder før indvielsen af Fords nye fabrik havde General Motors ligeledes etableret en samlefabrik i Danmark. Parallelt hermed etablerede Citroën og Fiat salgsorganisationer i Danmark. Med General Motors som den udfarende kraft kom det i 1924-25 til en kraftig konkurrence om kunderne, bl.a. med annoncer i Politiken – et tidligt eksempel på en gennemført markedsføringskampagne for en massefremstillet forbrugsvare.

Produktionen i Sydhavnen topper i 1925 med i alt 24.579 Ford T’er. Herefter falder produktionen gradvist. På globalt plan reagerer Ford på den stigende konkurrence ved i 1927 endeligt at introducere en ny model: Ford A. Samme år blev produktionen af model T indstillet i Sydhavnen, og fabrikken blev omstillet til produktionen af model A som startede i juli 1928. Model A var forbedret i forhold til model T på en række områder – bl.a. var gearskiftet og den øvrige betjening nu i grundtrækkene indrettet på samme måde som i en moderne bil.

Ford leverede ikke kun biler. I en række bøger, hvoraf flere blev oversat til dansk, populariserede Henry Ford sin samfundsopfattelse, som grundlæggende gik ud på at klassemodsætninger kunne overvindes gennem stigende produktivitet og deraf følgende samfundsmæssig velstand – ideer som vakte en vis genklang, også i det danske Socialdemokrati. I praksis viste det sig imidlertid, at fordismen ikke kunne overvinde alle konflikter. I forbindelse med omlægningen af produktionen i 1927-28 opsagde Ford de eksisterende overenskomster, hvilket førte til en omfattende arbejdskonflikt, som i realiteten handlede om forsvar for ”den danske models” organisations og forhandlingsret overfor Fords principielle modstand mod fagforeninger.

Dette er blot de væsentligste af de historier, som kan fortælles med udgangspunkt i en Ford T. Hvilke vi vil lægge mest vægt på i udstillingen, og hvordan de skal fortælles, har vi endnu langt fra taget stilling til. Men nu har vi i hvert fald en fin genstand at gøre det ud fra.

2 Kommentarer til “Ford T til Brede ”


 1. 1 Jesper Witte 23. oktober 2007 kl. 19:49

  Hvor er det dejligt, det stadig er muligt at opdrive gamle biler :o) Pas godt på den “nye” Ford.

 2. 2 Christian Hansen 22. oktober 2008 kl. 15:20

  hej med jer.
  Jeg er næstformand i en dejlig veteranbilklub med gl
  køretøjer og mensker op i årene og det er stadig nogle der ved noget.Og vi har et lille klubblad og
  mangler noget stof til det en gang imellem.
  det fra sydhavnen, samlebånd etv: foto og historie fra samme.I kunne jo få et link til vores klub og
  måske omvendt. Og tillykke med jeres fine Ford T
  Og en stor veteran hilsen fra Christian Hansen.
  Jeg har en Ford A tudor 1930
  og en½ tons lastbil Ford A 1930

Efterlad en kommentar