Her og nu: Nyt museologisk forskningsprojekt

At sætte verden i system. Den ”grønne” registrant – baggrund, tilblivelse, kontext
Den 1. april påbegynder jeg et nyt forskningsprojekt med ovenstående arbejdstitel. Projektet er støttet af KUAS.
Formålet med projektet er at afdække baggrund og vilkår for Svend Jespersens banebrydende arbejde med at sætte verden i system og dermed udarbejde en saglig registrant, som nu – gennem REGIN – er blevet det helt dominerende redskab for registrering på de danske kulturhistoriske museer. Kernen i projektet bliver at afdække hvilke parametre, der er centrale i selve opbygningen af registrantens system.
Arbejdet med den saglige registrant blev indledt i slutningen af 1930erne og udmundede allerede i 1940 i en Den "grønne" registrantregistrant, som blev taget i brug på Dansk Folkemuseum/NM 3. afdeling. Registranten fik med tiden stor betydning for hovedparten af landets kulturhistoriske museer. Den kom til at udgøre rygraden i al registreringspraksis blandt de lokalhistoriske museer, som arbejdede med nyere tid, dvs. tiden efter 1660. I det 21. århundrede blev registranten fundamentet for udarbejdelsen af det centrale registreringssystem REGIN.
Registranten, i folkemunde kaldet ”Den grønne registrant”, har også haft stor betydning for de kulturhistoriske museers indsamlingspolitik, genstandsanalyse og – forskning. Forskningsresultatet vil derfor have betydning for både Nationalmuseet og samtlige øvrige kulturhistoriske museer, som baserer sin registrering på REGIN.
Jeg vil løbende skrive om mit arbejde her på Nyere Tids blog.

0 Kommentarer til “Her og nu: Nyt museologisk forskningsprojekt ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar