Au pair-piger i tal

Der er kommet en kommentar som bl.a. går ud på, at man mangler forudsætninger for at kunne vurdere indlægget om au pair-piger i billeder og myter. Der mangler bl.a. statistiske oplysninger om au pair-piger i Danmark. Kommentaren fortjener et nyt indlæg.

Det er dejligt med interesse for au pair-piger og projektet på Nationalmuseet, Danmarks Nyere Tid. Det er spørgsmål af almen interesse, som både lægger op til at fortælle om min indsamling af oplysninger om au pair-piger i dag i Danmark og om au pair-ordningens relevans.

Lige nu regner man med, at der i 2010 er omkring 3000 au pair-piger i Danmark med au pair-opholdstilladelse. Ifølge statistik fra juni 2009 blev der i 2008 givet 2937 au pair-opholdstilladelser. Hovedparten 2163 svarende til 73,6 % kom fra Filippinerne. Den næste større gruppe på 104 svarende til 3,5 % kom fra Ukraine og den tredjestørste på 75 svarende til 2,5% fra Rusland. Au pairs fra Brasilien, Thailand, Sri Lanka, Kenya, Kina, Indonesien og Peru i alt 276 svarede til 9,4 % mens øvrige lande derudover med 319 tegnede sig for 10,9 %. Se rapporten ”Au pair og menneskehandlet?-rekruttering, ophold i Danmark og drømme om fremtiden af Trine Mygind Korsby” www.centermodmenneskehandel.dk.

Tallene for i dag ligner tallene for 2008. Tallene er baggrundsoplysninger for, hvordan jeg kan sørge for, at de forskellige lande repræsenteres blandt antallet af au pairs, som bliver interviewet. Jeg må have interview fra flere af de større grupper dvs. au pairs fra Filippinerne, Ukraine, Rusland og gruppen af øvrige lande.

Jeg kan ikke umiddelbart svare på, hvor au pair-pigerne tager hen efter deres au pair-ophold på maksimum 18 måneder i Danmark. Nogle tager videre som au pair-piger i andre lande som Norge, nogle får forlænget tilladelse til at blive i en tidsbegrænset periode i Danmark, mens andre tager tilbage til det land, de kom fra.

Jeg bruger statistiske oplysninger som baggrund for at kunne stille de rigtige spørgsmål til au pair-pigerne i min indsamling af data om deres hverdag. Alle au pairs får grundlæggende samme spørgsmål om arbejdet som au pair og deres liv her i Danmark og bliver bedt om at give museet materiale fra deres tid her i landet som fotos og personlige genstande som minder dem om tiden som au pair. Der vil være forskellige spørgsmål i forhold til fx au pair-pigernes baggrund tilpasset deres hjemlande.

Det er først og fremmest indsamlingens formål at indsamle oplysninger til samlinger og arkiver på Danmarks Nyere Tid på Nationalmuseet. Nationalmuseet ønsker at få data som har en høj grad af autenticitet om au pair-pigers hverdag og deres liv i Danmark. Det er på nuværende tidspunkt ikke til at vide om der bliver mulighed for at bearbejde data inden for rammerne af projektet.  

Det er først ved en bearbejdning af svarene, at der ville kunne forventes oplysninger, som kunne lægge op til en vurdering af au pair-ordningens relevans. En sådan vurdering ville kunne bruges af andre.

Men allerede nu kan jeg fortælle at au pair-pigerne bliver optaget af kulturmødet med danske børnefamilier og at au pair-pigerne reflekterer over hvordan børnepasning og børneopdragelse foregår i de familier, de kommer i som au pair-piger.

2 Kommentarer til “Au pair-piger i tal ”


 1. 1 Niki 23. marts 2010 kl. 21:37

  Meget flot indlæg!

  Det kunne være godt at vide hvad er forskel mellem en ung i huset og en au pair i Danmark. Der er mange som ikke ser forskellen på de to begreber.

 2. 2 Edith Marie Rosenmeier 25. marts 2010 kl. 12:53

  Kære Niki.
  Tusind tak for din kommentar.
  En forskel mellem en ung i huset og en au pair i Danmark er, at au pair-ordningen er reguleret ved lovgivning sat i værk i 1969 på europæisk plan.
  En lighed er at både en ung i huset og en au pair i Danmark udfører husarbejde.
  Jeg oplever også, at der er mange som ikke ser forskellen på de to begreber. Men det er heller ikke altid til at kende virkeligheden bag begreber. Vi forventer, at begreb og virkelighed svarer til hinanden. Somme tider sker der ændringer, så begreb og virkelighed ikke følges ad.
  Jeg vil tage dit emne om forskellen mellem en ung i huset og en au pair i Danmark op i et nyt indlæg.
  Hilsen
  Edith Marie

Efterlad en kommentar