Arkiv for april 2010

Moderne legetøj – Gameboy

To Nintendo gameboys med tilhørende spil og manualer, skal indgå i Danmarks Nyere Tids samling af legetøj. Den ene er en Gameboy Colour, den anden en Gameboy Advance. Spillene er henholdsvis et Star Wars-spil og et Pokemon-spil. I udstillingen Danmarkshistorier 1660-2000 har det helt moderne legetøj fundet vej til montrerne. Her viser vi netop konceptlegetøj […]

Tekstilarbejdets globale historie

(English version below) Mennesker har spundet garn og vævet tekstiler gennem tusindvis af år. Det var en produktion der altovervejende blev udført som hjemmearbejde, husflid eller håndværk. I løbet af 1700-tallet blev der imidlertid i England sat en revolutionerende proces i gang: arbejdet blev samlet i store enheder, udstyret med maskiner og drevet med først […]

COP15: komplet politidragt på museum

Danske museumsfyrskibe

Når man har et museumsfyrskib, og andre har noget tilsvarende, er det vel meget naturligt, at se på hvordan de andre gør. Det var nogenlunde filosofien bag, at jeg her op til påske drog til Jylland. Der ligger nemlig Fyrskib No. XXI i Ebeltoft i tilknytning til Fregatten Jylland, og Motorfyrskib No. 1 i Esbjerg. […]

Au pair og ung i huset

Begreberne au pair og ung i huset kan være svære at skelne fra hinanden. Der er ligheder og forskelle. Husarbejde er fælles og en del af husarbejdet som børnepasning er et fælles arbejdsområde for begge arbejder. Husarbejdet udføres af unge oftest kvinder mellem 18-25 år. I almindelighed består husarbejdet i begge tilfælde af rengøring og til dels indkøb. Afgørende lighed er, at begge ordninger administreres på et lovgrundlag. En afgørende forskel er, at en au pair er en udlænding, mens en ung i huset oftest er en dansk statsborger. Au pair-ordningens formål er kulturel udveksling og lovgivningen stiller krav til ordningens aktører au pairen og værtsfamilien. De skal kunne kommunikere sammen. Vederlag for kerneydelserne er forskellige. Mens au pairen får et vederlag, får en ung i huset løn som i høj grad følger aflønning på arbejdsmarkedet. Både au pairen og ung i huset får kosten, men mens au pairen skal have logi i hjemmet, kan en ung i huset bo hjemme. Billeder af au pair og unge i huset som søger job, viser portrætter af unge kvinder fra hele verden. Familierne er oftest fra Danmark. Motiverne udstråler åbenhed og viser tegn på at både au pair, ung i huset og familierne har en inkluderende holdning til fællesskabet i familien. Der ønskes inklusion i familien. Et ophold hos en værtsfamilie har bedst mulighed for at blive vellykket, når kemien mellem familien og den unge passer. Kerneydelse for begge ordninger er, at være med til at lære og i praksis at få hverdagen til at hænge sammen i børnefamilier i dag.