Au pair og ung i huset

Ung kvindeUng pige med børnUng kvinde

 

 

 

Begreber som au pair og ung i huset optræder i kommentarer til blogindlæg. Det er tydeligvis begreber, som grænser op til hinanden, men det kan være svært at skelne begreberne fra hinanden. Vi kan ikke lige give et klart billede af forskelle og ligheder. Hvad er kernen i at være au pair og i at være ung i huset? Det ville være rart at bore lidt og komme ind til substansen, så det er nemmere at skelne au pair og ung i huset fra hinanden.

Jeg vil prøve på at udrede begreberne her i indlægget på Nyere Tids blog.

Jeg vil tage spørgsmål om at være au pair og ung i huset med når jeg interviewer au pair-piger og i kommende spørgelister til au pair-piger og værtsfamilier.

Her på bloggen vil vi se på ligheder og forskelle mellem au pair og ung i huset som begreberne og ordningerne fremtræder ud fra materiale på nettet. Vi linker til begge ordninger til hjemmesider som http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/au_pair/ og http://www.ung-i-huset.dk/dk/ og ser på, hvordan ordningerne præsenterer sig selv. Teksterne giver et  fingerpeg.

Au pair

Teksten på hjemmesiden ”Ny i Danmark” giver formalia omkring at være au pair i Danmark. Der fortælles om krav, formål og betingelser til au pair-personen, til au pair-ordningen og til værtsfamilierne. Kernen er, at en udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse til at være au pair i Danmark hos en værtsfamilie. Kerneydelsen er, at opholdet foregår på lige fod mellem au pair-personen og værtsfamilien. Au pair-personen får mulighed for at opleve og lære en anden kultur ved at bo og arbejde hos en værtsfamilie og lære en ny kultur at kende. Arbejdet består i husarbejde som rengøring og børnepasning og må højst være 5 timer om dagen. Au pair-ordningen er reguleret ved dansk lov. Ordningen findes på europæisk plan. Au pair-forholdet udmøntes i en kontrakt. Au pair-pigen skal være indstillet på at være modtagelig og åben over for påvirkninger fra den nye værtsfamilie. Au pair-pigen og værtsfamilien skal kunne gøre sig forståelig over for hinanden og sørge for en god kommunikation. Au pair-opholdet kan vare op til 18 måneder. Derefter skal au pairen rejse ud af Danmark.  Se  http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/au_pair/au_pair.htm

En au pair er kort sagt en udlænding, 18-25 år, som udfører husarbejde i en værtsfamilie. Formålet er kulturel udveksling. Der kan gives opholdstilladelse til en au pair i 18 måneder. Au pair-ordningen er en ordning præget af regler og krav til at kunne begå sig i en ny kultur.     

Betydning

Au pair er en mulighed for at lære et nyt lands kultur at kende, mens man arbejder i landet som au pair. I og med at au pairen har familiær stilling, bliver den unge kvinde optaget i familien. Au pair-ordningen giver udlændinge mulighed for at komme og arbejde i dag i Danmark.

Ung i huset

At være ung i huset præsenteres på hjemmesiden ”Find din nye barnepige, Ung pige i Huset, Au Pair eller Familie – UNG I HUSET – http://www.ung-i-huset.dk/dk/default.aspx Siden byder Velkommen til UNG I HUSET og er en gratis jobformidlingsside. På hjemmesiden kan unge piger og familier finde hinanden http://www.ung-i-huset.dk/dk/search/.

Arbejdet som ung i huset består især i at være barnepige og hjælpe til med husets børn. Kerneydelsen er, at skaffe unge M/K som gerne vil et år i huset gode arbejdspladser. Under FORUM http://www.ung-i-huset.dk/dk/forum/ debatteres løn- og ansættelsesforhold af familier og unge piger. Husarbejdet består i pasning af babyer og små børn som bliver passet hjemme og at se efter større børn i hjemmet, når de er kommet hjem fra skole, hjælp til lektier og lettere rengøring. Arbejdet kan være af 5-8 timers varighed og der gives løn på timebasis og / eller månedsbasis. Den unge i huset får kost og logi af familien. De unge kan være fra 16/17 år til op i 20erne. Ansættelsesforholdet følger lovgivning inden for arbejdsforhold i landbruget.

Der er links http://www.ung-i-huset.dk/dk/links/ til ATP-huset som bl.a. fortæller om Arbejdsmarkedets Tillægspension http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/med oplysninger om arbejdsmarkedet, FOA – Fag og Arbejde http://www.foa.dk/custom_asp/pjece.asp?id=414med oplysninger om arbejdsforhold, Foreningen 1 ÅR I HUSET i Århus-området http://www.et-aar-i-huset.dk/, som er en forening af familier som har en ung M/K i huset og til fx FIND AU PAIR http://www.findaupair.nu/dk/default.aspx, som er en hjemmeside, hvor familier og au pairs kan finde hinanden. Der er også link til Udlændingestyrelsen  http://www.nyidanmark.dk/da-dk hvor der på udlændingestyrelsens hjemmeside under ophold kan linkes til regler for au pair-ordningen.

En ung i huset er kort sagt en ung M/K som arbejder som barnepige og udfører husarbejde. Der er regulering af arbejdstid og løn i forhold til arbejdsmarkedet og lovgivningen.

Betydning

Ung i huset er en mulighed for at lære børnepasning og husarbejde i familier, som ønsker at lære fra sig og få hjælp samtidig. Den unge i huset arbejder i hjemmet hos familien, men kan bo hjemme. Ordningen Ung i huset giver unge kvinder mulighed for at prøve at gå ind i huslig uddannelse som omfatter børnepasning, pædagogik, madlavning og ernæring.  

Billedsiden 

SøskendeLogger vi ind på den fælles side for ung i huset og au pair ser vi portrætter af unge kvinder, som søger jobs. De unge kvinder kommer fra mange nationer. Der er billeder af familier med børn både danske og blandede familier. Der er billeder af børn alene. Motiverne udstråler imødekommenhed, harmoni og inklusion.  

Kernen

Fællestræk for au pair og ung i huset er husarbejde i hjemmet. Det består af børnepasning i mellem andet husarbejde som rengøring og indkøb og arbejde som barnepige, hvor pigen udelukkende passer barn. Arbejdet foregår i hjemmet og der gives en ydelse i form af vederlag og / eller løn og der fås kost og logi i hjemmet. Både au pair og ung i huset udføres af unge mennesker mellem 16/17 år og op i 20erne. Det er fælles, at de giver hjælpende hænder til at hjælpe familien i det daglige. Det er også fælles, at kemien skal passe mellem den unge og værtsfamilien for at opholdet skal blive vellykket.  Så hænger hverdagen bedre sammen for alle parter.

Forskellighederne består i at arbejdet som au pair ikke kun er et arbejde. Det er også forbundet med at sætte sig ind i et andet lands skikke og fx lære dets sprog og måder at være sammen på.   

Forskellene bliver tydeligere når vi ser på hvem der er au pair og hvem der er unge i huset. Au pair-ordningen er beregnet på udlændinge, der får opholdstilladelse til at være au pair. Formålet er kulturel udveksling. Der stilles krav til værtsfamilien og til au pairen for at au pair-forholdet kan komme i stand. Arbejdstiden reguleres i ordningen. Det er en ordning, som reguleres ved lov i Danmark og har sammenhæng med au pair-ordningen i Europa ud fra ordningen fra 1969 under Europarådet.

Ung i huset er beregnet på danske statsborgere og øvrige som umiddelbart kan arbejde i Danmark ifølge gældende lovgivning. Formålet er at udføre et arbejde i hjemmet, ofte som barnepige, men også rengøring. Arbejdstiden og arbejdsløn m.v. reguleres ud fra arbejdsmarkedet. Der er ikke krav til at den unge i huset og familierne indgår i aftaler om kulturel udveksling.      

Au pair-personer kan ikke blive ung i huset i Danmark og personer som er danske statsborgere og øvrige som nordiske kan ikke komme ind under au pair-ordningen. Så det er forskellige personer som kan komme ind under ordningerne. Så det er ikke sådan at der er frit valg. En udlænding kan ikke vælge ung i huset og en dansk statsborger kan ikke vælge au pair-ordningen til. 

Både au pair og ung i huset kan i praksis give adgang til arbejde i Danmark.

Indsamling af oplysninger

Jeg vil tage spørgsmål om at være au pair og ung i huset med ind i interviews af au pair-piger og i kommende spørgelister til værtsfamilier. Hvordan kan det fx være, at en værtsfamilie vælger en au pair og ikke en ung i huset?

7 Kommentarer til “Au pair og ung i huset ”


 1. 1 annabel 28. maj 2010 kl. 18:08

  hi,
  im annabel 25 years old looking a new host family in denmark.
  asap…
  pls email me if somebody need help.
  im kind and friendly…

 2. 2 Edith Marie Rosenmeier 31. maj 2010 kl. 14:08

  Dear annabel.
  Thank you for sending the notice. I am sorry, we cannot help you here on the National Museum of Denmark, Research and Exhibitions, Danish Modern Times since we are gathering information about au pairs. We cannot connect people who want to be au pairs with people who want au pairs. You are welcome to write and tell us how you are managering to get an au pair-job.
  Kind regards
  Edith Marie Rosenmeier

 3. 3 Mette 7. juni 2011 kl. 19:38

  Hej!

  Jeg er i gang med at definere mine behov for hushjælp, så det var dejlgit lige at læse forskellen på de to begreber – men når man søger, virker det som om, at man også bliver nødt til at søge au pair, for det er vist ikke alle, som har styr på begreberne ?!? Har du et sted (udover ung-i-hjemmet) hvor man kan finde en hushjælp?

  På forhånd tak 🙂

 4. 4 jocelyn abagat 9. september 2011 kl. 14:15

  Hello,

  Good day! .:) This is Jocelyn Abagat, i am 29 years of age, and ive been an aupair in denmark but i want to transfer to a new host family, my visa is until 2012 of september since im new in my previous family.

  I am willing to meet all your expectation, and i am good and doing some housedols, taking care of child.
  so if you are interested please contact me. effectively and immediately!

  thank you.

 5. 5 pilarcabudbud 3. januar 2012 kl. 08:44

  Hi
  I’m pilar,29 years old I’m looking for a nanny in Denmark.thank u
  Have a nice day!

 6. 6 Jakob Stilov 19. september 2013 kl. 13:07

  Aupair Agency er svindel og der bliver intet ydet for pengene. Sørg for at google indehaveren før man overføre penge, så bliver man klogere.

 7. 7 ritchel maghinay 15. februar 2015 kl. 10:39

  Hello I’m ritchel 25 years from Philippines I’m looking for a host family going to Denmark I’m very much willing to go as soon as possible. Thank you very much much.

Efterlad en kommentar