“Shop countries”

Flere indtryk fra informationsmødet for au pairs se http://www.babaylan.dk/wp/index.php/invitation-for-au-pair-orientation-meeting-on-may-22/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BabaylanDenmark+%28Babaylan+Denmark-+The+Philippine+Women%27s+Network%29&utm_content=Google+International kommer her på bloggen for Danmarks Nyere Tid. Det var et møde, hvor Judy Jover fra Babaylan Denmark  talte til omkring 40 fremmødte au pairs. Judy Jover agerede som en person som både indgød de fremmødte tillid og som en som ville have de unge au pairs videre.  Udgangspunktet var, at de alle var højtuddannede og at de var på vej. På vej rundt i den globale verden og lige nu i Danmark. Et forbillede var Babaylan, som havde rod i den tid, før Filippinerne blev en spansk koloni. Navnet “Babaylan” stammer fra samme navn, som blev givet til magtfulde, kloge og retfærdige kvinder som var naturlige ledere i samfundet se http://www.babaylan.dk/wp/index.php/invitation-for-au-pair-orientation-meeting-on-may-22/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BabaylanDenmark+%28Babaylan+Denmark-+The+Philippine+Women%27s+Network%29&utm_content=Google+International 

“Shop countries” var et begreb som gik igen. Som au pairs kan man blive 18 måneder i Danmark, efter den tid skulle der findes et nyt europæisk land at være au pair i. Som au pair fra Filippinerne var Norge en mulighed. Tiden i Danmark skulle udnyttes til at uddanne sig. Vejen til uddannelse og et godt ophold i Danmark gik over at lære dansk. “Learn Danish” “It is free, it is not America”, hvor der skal betales afgifter.  “Take your chance”.  Alle på mødet fulgte speaker Jydy Jover med øjnene, så ud til at høre efter og så eftertænksomme ud.  18 måneder i Danmark og hvor så hen på vejen som au pair? “Shop countries”, hvilket land skulle være det næste, syntes flere at tænke. Først handlede mødet om hvordan der kunne gives førstehjælp til børn som au pair-personerne passer og spørgsmål om au pair-arbejdet, som au pair-pigerne ville stille Udlændingeservice .

0 Kommentarer til ““Shop countries” ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar