Arkiv for juni 2010

Har au pairs favoritbrød?

Indlægget om praktikantens favoritbrød går i dialog med unges sans for brød og danskernes madkultur. Praktikanten holder af det brød, hun er vokset op med. Favoritbrødet er lavet af hendes far. Det er tydeligt, at praktikanten er vokset op i en familie med brødkultur. Brødkulturen i danske familier er en af de kulturelle skikke som udenlandske au pair-piger stifter bekendtskab med, når de […]

Praktikantens favoritbrød

  ”Jeg synes det er mere interessant at høre hvilket brød, du godt kan lide”, fik jeg at vide på en workshop i Malmø i slutningen af april, men hvorfor og i hvilken sammenhæng kan det være interessant at vide, hvilket brød en praktikant på Danmarks Nyere Tid selv kan lide?    NORSAM og projektet “Brød i Norden”       Workshoppen var […]

Husarbejde og au pairs

En au pair skal lave husarbejde. Husarbejdet består af arbejde i hjemmet, som skal gøres, for at husholdningen og hjemmet kan fungere. Karakteren af det husarbejde, som udføres i hjemmet, er afhængig af den tid vi lever i, hvor vi opholder os og i hvilket hjem vi er. Tid Når det handler om au pair-piger […]

Au pair-piger og førstehjælp

Au pair-piger udfører husarbejde. En væsentlig del af husarbejde er børnepasning. Au pair-piger passer både babyer og små børn i hjemmet. Au pair-piger passer også syge børn. Au pair-piger har ønsker om at opdatere deres viden inden for førstehjælp. Organisationer som rådgiver au pair-piger som Babaylan Denmark www.babaylan.dk og Kirkernes Integrationstjeneste www.kit-danmark.dk afholder foredrag om førstehjælp. Andre organisationer som Copenhagen Volunteers www.cphvolts.dk holder også kursus i førstehjælp. Som au pair-piger i hjemmet er det vigtigt at kende og tyde signaler på hvornår et barn har brug for førstehjælp. Det er også vigtigt at vide hvornår og hvem i hjemmet som skal give førstehjælp. Det forekommer væsentligt og vedkommende for au pairs, at de har indsigt og rutiner i førstehjælp i nye jobs i et fremmed land.

Questions from au pairs

Questions from au pairs like “Is it allowed for an au pair to wash cars?”, “Can an au pair have a friend overnight?” and “Should an au pair work Friday after Ascension Day?”
were put by au pairs to Merete Pågensgård , Head of Au Pair Department, Udlændingeservice http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Myndigheder/udlaendingeservice/ on the meeting “Au Pair Orientation” held 22 May 2010, 13.00-17.00 hrs by Babaylan-Denmark www.babaylan.dk and Kirkernes Integrations Tjeneste www.kit-danmark.dk in Copenhagen. Questions were also put by the chairmen of the meeting Judy Jover, Babaylan-DK, Chairperson and Rozvi Alberto, Youth Consultant, Kirkernes Integrationstjeneste.

The meeting was aware of the normal daily life of an au pair and the host family regulated in the contract of the au pair-agreement and signed by the au pair and the host familiy. The questions put focus on disputed points where the partners had their doubts or disagreed. The questions threw daily cultural habits in relief. The answers related to legislation and cultural habits in Danish families. Answers to washing cars and ie. do gardening were both the same. If it was normal in the family to do such work together, it was ok, if the au pair was asked to do it alone, it was not ok. The questions threw new Danish cultural habits into relief like having a day off on the Friday between Ascension Day and the weekend after. Merete Pårensgård asked the au pairs to try to solve questions of doubt by dialogue rather than getting into conflicts ie. questions of having friends stay overnight.
It is interesting for the survey given by the National Museum of Denmark, Research and Exhibitions, Modern Danish Times to attend such a meeting to notice daily worklife and hours compared toæ circumstances which there can be doubt about through the au pairs. The au pairs are part of cultural exchange and noticing cultural habits in their host families and in their surroundings.

Spørgsmål fra au pairs

Spørgsmål fra au pairs til mødet 22.05.10 afholdt af Babaylan Denmark og Kirkernes Integrationstjeneste drejede sig om arbejdsopgaver som deltagelse i bilvask, vinduesrengøring, forhold i hjemmet hos værtsfamilen som opbevaring af pas, overnattende gæster og arbejde på dage, hvor andre har fri. Chef for Udlændingeservice, Au pair-kontoret Merete Pårensgård svarede ud fra lovgivningen for au pair og ud fra kulturelle mønstre. Den familiære stilling var med til at afgøre hvilke jobs som kunne være med og uden for kontrakten som for eksempel bilvask af familiens biler. Var hele familien med om søndagen og den bad au pairen om at være med, var det i orden, men blev au pairen sat til at vaske biler alene en hverdag var det ikke i orden. På samme måde med havearbejde, mens udvendig vask af vinduer var ok i stueetage men ikke for lejligheder på 2.og 3. sal. Når værtsfamilier ønskede at opbevare pas, kunne værtsfamilierne få kopi af passet. Udlændingeservice opfordrede til dialog om for eksempel overnattende gæster. Udlændingeservice forklarede nye vaner i samtiden som at få en Kr. Himmelfartsdagsferie med fridag fredag mellem Kr. Himmelfartsdag og weekenden efter som udslag af nye kulturelle vaner. Som observatør på mødet var det interessant at høre forklaringer på adfærd i familierne med henvisning til jura og kultur. Spørgsmål og svar er med til at give kant til dagligdagens spørgsmål. Dagligdagen ønskes beskrevet, registreret og fotograferet af projektet “Au pair-piger i dag i Danmark”. Projektet fortsætter med indsamling og bearbejdning af det indsamlede materiale til formidling på Nyere Tids blog http://blog.nyeretid.dk/