Husarbejde og au pairs

Au pair-pige med værtsfamiliens trillinger
En au pair skal lave husarbejde. Husarbejdet består af arbejde i hjemmet, som skal gøres, for at husholdningen og hjemmet kan fungere. Karakteren af det husarbejde, som udføres i hjemmet, er afhængig af den tid vi lever i, hvor vi opholder os og i hvilket hjem vi er.
Tid
Når det handler om au pair-piger i dag i Danmark, handler det om lige nu og her med tilbageblik i den enkelte au pairs og enkelte værtsfamilies liv. Men fremtiden har også betydning for vore dages au pair-piger. Den er i høj grad en faktor, fordi en au pair får opholdstilladelse som au pair i maksimalt 18 måneder. Au pair-piger arbejder altså med en deadline.
Sted
Værtsfamilierne er i høj grad lokaliseret i byområder. De bor i områder som f.eks. København, Frederiksberg, eller i forstæderne, f.eks. Gentofte og Furesø kommuner. Desuden bor en del i andre større byer som f.eks. Ålborg, mens en del er spredt ud over Sjælland.
Det er i høj grad bybefolkningen, som ansætter au pairs. Typisk har begge forældre i værtsfamilierne arbejde, ude eller hjemme. De har ofte to til fem børn. De bor i såvel lejligheder som i huse.
Husarbejdet
Det er hos værtsfamilierne, at husarbejdet skal udføres. Husarbejdet består i oprydning, rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask og børnepasning. Det sidste omfatter også at hente og bringe børn til institution og skole. Det er forskelligt hvorvidt, au pair-pigen hjælper til med madlavningen eller ej.
Med udgangspunkt i det materiale, jeg er i gang med at indsamle, vil jeg i mine næste fire blogindlæg skrive om og vise billeder af, hvordan au pairs deltager i husarbejdets grunddiscipliner: rengøring, børnepasning, tøjvask og madlavning.
Bidrag til indsamlingen
Jeg er interesseret i fotografier, der viser au pair-pigernes dagligdag og jeg vil gerne opfordre til, at du/I mailer fotografier og eventuelt film af au pairs hos værtsfamilierne, der udfører de daglige arbejdsopgaver.
Mail fotos og film til Edith.Marie.Rosenmeier@natmus.dk. Fortæl hvem du er, om motivet, om hvor og hvornår fotografiet/filmen er optaget og hos hvilken værtsfamilie arbejdet udføres.

0 Kommentarer til “Husarbejde og au pairs ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar