Håndbog for au pairer

Hvordan løser en au pair  problemer, som kommer i forbindelse med au pair-ophold i Danmark. Kan en håndbog være med til informere au pairer om, hvor og hvordan au pairer kan få løst problemer.

Hvis ja, hvad skal en håndbog så give svar på? Hvilke informationer skal den indeholde?

Hvilken form skal en håndbog have? Skal den være en bog til at tage i hånden i lommebogsformat? Skal det være en løsning med et bind, hvor løsblade kan sættes ind?

Eller skal en håndbog være digital?

Hvis ja, hvilke sociale digitale medier skal den så være på?

Ja, flere svar og mange spørgsmål rejser sig, så snart der rejser sig et spørgsmål inden for feltet “Au pair i dag i Danmark”. Det er netop det spændende ved at dokumentere dagligdagen for au pairer i dag i Danmark.

Flere studerende interesserer sig for au pairer. Nogle studerende har tænkt over og spurgt mig pr. mail, om der mon er behov for en håndbog for au pairer. 

Godt spørgsmål. Der er helt sikkert behov for at kunne få svar på problemer, som opstår, mens en ung kvinde og / eller mand er au pair under au pair-ordningen. Det er supervigtigt, at håndbogen er nem at slå op i, at den er på engelsk, som er det sprog flest au pairer i dag i Danmark mestrer, og at informationerne er pålidelige. 

Hvordan kan en håndbog leve op til de krav, som en au pair og måske også værtsfamilien stiller til en håndbog. Det vil jeg gerne hører jer derude om. Både au pairer og værtsfamilier er velkomne til at byde ind og komme med kommentarer på bloggen for Danmarks Nyere Tid.

Jeg kunne forestille mig, at håndbogen skulle have afsnit om dialog som led i konfliktløsning, før problemer bliver til konflikter. Det er en god ting at tale sammen om problemet evt. med hjælp fra en person, som kender til konfliktmægling.   Hvad kunne så være helt fremme som problemer, der skal gives svar på og gerne hurtige svar. Det kunne være problemer, som opstår på grund af den fremmede kost eller tidspunkterne for, hvornår der spises. Au pairer kan være vant til fra deres oprindelseslande at spise morgenmad sent i forhold til, hvad danske børnefamilier er vant til og nødt til. Hvordan møder au pairer nye kostvaner og hvad siger værtsparrene om spisetider? Giver familiær stilling problemer i forhold til at skulle spise med? Måske au pairer hellere vil spise senere og alene?

Der er andre forhold, som kan give anledning til usikkerhed og som det ville være rart at få sikre og rigtige svar på. Det er spørgsmål inden for lovgivningen. Juraen er vigtig og netop fordi au pair-området er et område, hvor der kommer nye regler både for au pairer og værtspar, er det et must, at en håndbog skal kunne give korrekte svar.

Mon ikke en digitaliseret håndbog bedst kan afstemmes med de forventninger som au pairer har til en håndbog. Det, er det jeg er kommet frem til. Men hvad mener du, du, som er au pair i dag i Danmark. Hvordan stiller værtspar sig? Vi hører også gerne fra værtspar, om hvilke problemer de har i forbindelse med ændringer i lovgivningen.             

I Nationalmuseets E-klubs nyhedsbrev se her.

er der omtale af et informationsmøde, hvor au pairer kan få svar på spørgsmål, som rejser sig under au pair-perioden. Her mingler deltagere i starten af mødet.

0 Kommentarer til “Håndbog for au pairer ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar