Nordisk konference om tekstilindustriens kulturarv

I marts i år blev der på Textilmuseet i Borås, Sverige, afholdt en nordisk konference om tekstilindustriens kulturarv. Konferencen var især rettet imod de problemer der rejser sig, når man vil forsøge at holde kundskaben om gamle maskiner og deres drift ved lige – og formidle den til publikum. Fra Nyere Tid bidrog vi med et oplæg om, hvordan vi på Brede Værk formidler arbejdslivet i tekstilindustrien gennem interaktive film.

Textilmuseet Borås

Der er nu kommet en rapport fra konferencen, med bl.a. resume af de forskellige indlæg. Rapporten kan læses her. Det blev efterfølgende aftalt, at forsøge at etablere et netværk for tekstil-industri-museer i Norden. Interesserede kan læse nærmere herom i rapporten.

Textilmuseet i Borås er i øvrigt et spændende museum, som bl.a. har en stor samling af tekstilmaskiner som fremvises i drift. Det er dog planen, at museet skal flytte fra sin nuværende placering: fremover skal det udgøre en enhed sammen med byens tekstil-højskole, der uddanner designere, tekstilteknikere og -økonomer. Der er med andre ord lagt op til et spændende miljø, hvor kulturarven og nutiden kan mødes. Flytningen finder sted fra september i år, og museet genåbner først i 2014.

0 Kommentarer til “Nordisk konference om tekstilindustriens kulturarv ”


  1. Ingen kommentarer

Efterlad en kommentar