Au pair-projektet på Nationalmuseet har afsluttet sin indsamling af oplysninger om au pairer i dag i Danmark. Oplysninger, billeder og arkivalier indgår i samlingerne på Danmarks Nyere Tid.
Au pair-projektet har samtidig afsluttet sin formidling på Danmarks Nyere Tids blog om au pairer i dag i Danmark.
Tak til alle læsere og kommentatorer for at have fulgt med på bloggen.

The au pair-project at the National Museum has closed its collection of information about au pairs today in Denmark.
Information, photos and documentation will be collected in the archives of Danish Modern Times.
At the same time the au pair-project has closed its communication on the blog of Danish Modern Times about au pairs today in Denmark.
Thanks to all readers and communicators for following the blog.