Forfatterarkiv for ELE

Beretninger fra Kap Farvel

  Kap Farvel i det sydligste Grønland er i dag kendt som et område med et barsk klima, hyppige storme og en fåtallig befolkning. Men for 100 år siden lå her 11 bopladser, hvis samlede befolkning var på 600 mennesker og dermed udgjorde 5 % af den samlede befolkning i datidens Grønland.  I de følgende årtier […]