Forfatterarkiv for LKC

Nordisk konference om tekstilindustriens kulturarv

I marts i år blev der på Textilmuseet i Borås, Sverige, afholdt en nordisk konference om tekstilindustriens kulturarv. Konferencen var især rettet imod de problemer der rejser sig, når man vil forsøge at holde kundskaben om gamle maskiner og deres drift ved lige – og formidle den til publikum. Fra Nyere Tid bidrog vi med […]

Museum diskuterer digital strategi i fuld åbenhed

De digitale medier giver mange nye muligheder for museernes forskning og formidling – men også udfordringer. For nylig blev konferencen NODEM2010 afholdt i København, med Nationalmuseet som medarrangør. Konferencen havde netop til formål at udveksle viden og erfaringer om det digitale museum. Et af de spændende oplæg stod Michael Edson for. Han er strategi-ansvarlig for […]

Arbejdstidens historie

I sidste uge var jeg i radioen. Det foregik i det daglige magasin-program ”Apropos” i P1. I anledning af, at programmet startede op igen efter sommerferien, havde man valgt arbejde som ugens tema. Min opgave var så, at fortælle om arbejdstidens historie: fra de rent arbejdsgiverdikterede arbejdsdage på 10-11 timer i 1860’erne, over fagbevægelsens krav […]

Tekstilarbejdets globale historie

(English version below) Mennesker har spundet garn og vævet tekstiler gennem tusindvis af år. Det var en produktion der altovervejende blev udført som hjemmearbejde, husflid eller håndværk. I løbet af 1700-tallet blev der imidlertid i England sat en revolutionerende proces i gang: arbejdet blev samlet i store enheder, udstyret med maskiner og drevet med først […]

Kvindernes internationale kampdag blev besluttet på Jagtvej

Det er i dag d. 8. marts. Dagen har igennem de sidste 99 år været fejret verden over som kvindernes internationale kampdag, med møder, demonstrationer og fester for ligestilling.  Beslutningen om at indstifte en international kampdag for kvinders rettigheder blev taget for 100 år siden. Det skete i Danmark, nærmere betegnet på Jagtvej nr. 69 i […]

Museumsbesøg: Deutsches Auswandererhaus

7,2 millioner. Så mange mennesker udvandrede i perioden 1830-1974 med skib fra Bremerhaven i Tyskland til USA og andre oversøiske destinationer. Omkring halvdelen af udvandrerne kom fra Tyskland og halvdelen fra Østeuropa – men også 100.000 skandinaver udvandrede via Bremerhaven. For kun fire år siden åbnede Deutsches Auswandererhaus på kajen i Bremerhaven. Det er et […]

Mærkedag for tiden

Dagen i dag er en vigtig mærkedag i Danmarkshistorien. D. 6. februar 1880 vedtog Rigsdagen nemlig ved lov at indføre en fælles tid for hele Danmark. Gennem århundrede havde man fastlagt den lokale tid, så klokken var 12 når solen stod højest på himlen. Det betød i praksis, at der var mere end et kvarters […]

Klassekamp i P1

Programmet “Apropos”, som sendes alle hverdags eftermiddage på P1, har i denne uge klassekamp som tema. Det indledende program består af et interview med undertegnede, som med udgangspunkt i arbejderbevægelsens tidligste historie giver et bud på klassekampens betydning før og nu. Programmerne kan også høres på DR’s hjemmeside

Ford T til Brede

På Nationalmuseet har vi en stor og fin samling af hestetrukne køretøjer. Derimod kniber det stærkt med de motoriserede, som der næsten ingen findes af i samlingerne. Vi trøster os med, at der i Danmark findes flere specialmuseer og offentligt tilgængelige privatsamlinger, som på udmærket vis fortæller om jernbanernes og bilernes historie. Men naturligvis er […]

Kulturmiljø under angreb

Tangeværket ved Gudenåen nær Bjerringbro er Danmarks største vandkraftværk. Da det blev opført i 1921, dækkede det 1/4 af Jyllands el-forbrug. Turbinerne snurrer stadig på det gamle værk, men i dag er dets betydning for el-forsyningen minimal. Til gengæld har det fået en anden betydning, nemlig som et enestående velbevaret kulturmiljø, som fortæller om et […]