Tag-arkiv for 'au-pair'

Au pair og tro

Ikoner hører til tidligere au pair Galyna Bilas personlige ejendele. Ikonerne er medbragt fra Ukraine, Galyna Bilas oprindelsesland. Ikonerne ses ikke umiddelbart på reolen. Et trosforhold er et personligt anliggende og modsat andre emner på reolen som fotos af familien og souvenirs fra rejser, står de ikke helt fremme. Men de er der, skåret ud i træ […]

Au pair og religion

Au pairer under interview Au pairer og informant  søndag 03.10.10 i menighedslokaler til den katolske Sct.Annæ Kirke på Amager. Gruppebilledet viser au pairer og informant efter messen. Før messen var au pairer og informant samlet for at give oplysninger om, hvordan det er at være au pair i dag i Danmark i forbindelse med Nationalmuseets indsamling af oplysninger. På gruppebilledet ses […]

Jura og au pairer

Filipino Aupairs. Kilde: Babaylan-Denmark Muir Jover Illustration til artikel “RP lifts ban on Aupair bound to Denmark”. En filippinsk au pair er nu sikret bedre rettigheder, når hun migrerer for at blive au pair i Danmark. Det er nu fra 1.september 2010 tilladt at rejse ud af Republikken Filippinerne for at blive au pair i Danmark. Et forhold, […]

Drømmen om Europa

Undertiden får man som forsker hjælp fra mennesker omkring en til det, man går og beskæftiger sig med. Den anden dag fik jeg en bog til låns med tanker om jeg ville kigge i bogen til inspiration.  Det var bogen “Drømmen om Europa” af Rune Eraker 2009 udgivet af Nobels Fredssenter på Forlaget Press. Rune Eraker er fra Norge. Bogen er […]

Husarbejde og au pairs

En au pair skal lave husarbejde. Husarbejdet består af arbejde i hjemmet, som skal gøres, for at husholdningen og hjemmet kan fungere. Karakteren af det husarbejde, som udføres i hjemmet, er afhængig af den tid vi lever i, hvor vi opholder os og i hvilket hjem vi er. Tid Når det handler om au pair-piger […]

Spørgsmål fra au pairs

Spørgsmål fra au pairs til mødet 22.05.10 afholdt af Babaylan Denmark og Kirkernes Integrationstjeneste drejede sig om arbejdsopgaver som deltagelse i bilvask, vinduesrengøring, forhold i hjemmet hos værtsfamilen som opbevaring af pas, overnattende gæster og arbejde på dage, hvor andre har fri. Chef for Udlændingeservice, Au pair-kontoret Merete Pårensgård svarede ud fra lovgivningen for au pair og ud fra kulturelle mønstre. Den familiære stilling var med til at afgøre hvilke jobs som kunne være med og uden for kontrakten som for eksempel bilvask af familiens biler. Var hele familien med om søndagen og den bad au pairen om at være med, var det i orden, men blev au pairen sat til at vaske biler alene en hverdag var det ikke i orden. På samme måde med havearbejde, mens udvendig vask af vinduer var ok i stueetage men ikke for lejligheder på 2.og 3. sal. Når værtsfamilier ønskede at opbevare pas, kunne værtsfamilierne få kopi af passet. Udlændingeservice opfordrede til dialog om for eksempel overnattende gæster. Udlændingeservice forklarede nye vaner i samtiden som at få en Kr. Himmelfartsdagsferie med fridag fredag mellem Kr. Himmelfartsdag og weekenden efter som udslag af nye kulturelle vaner. Som observatør på mødet var det interessant at høre forklaringer på adfærd i familierne med henvisning til jura og kultur. Spørgsmål og svar er med til at give kant til dagligdagens spørgsmål. Dagligdagen ønskes beskrevet, registreret og fotograferet af projektet “Au pair-piger i dag i Danmark”. Projektet fortsætter med indsamling og bearbejdning af det indsamlede materiale til formidling på Nyere Tids blog http://blog.nyeretid.dk/

“Shop countries”

Babaylan Denmark holdt informationsmøde pinselørdag 22.05.10 i København for au pairs. Speaker og chairman Judy Jover ledte mødet. Jydy Jover lagde vægt på, at au pairs var højtuddannede, de skulle have forbilleder i “Babaylan” et førkolonialt navn som betegnede kvinder som var naturlige ledere i samfundet før kolonitiden, de skulle være stolte af at være au pair, de skulle lære dansk og engagere sig i samfundet og de skulle udnytte de 18 måneder, de måtte være i Danmark som au pairs til at danne netværk. At være au pair var et “step stone” i livet som også ville byde på flere valg som “shop country” i valget af næste land, hvor mødets deltagere ville blive au pairs i. Imens skulle au pairs lære sig førstehjælp og at udfylde au pair-ordningen korrekt.

Hvad laver au pair-piger på de mange fridage?

Hvad laver au pair-piger på de mange fridage, som er om foråret og i forsommeren i Danmark. Laver au pair-piger det samme som derhjemme på fridage og helligdage, eller gør de som værtsfamilierne gør. Hvordan er au pair-pigens familiære stilling i praksis? Små børn skal passes uanset om det er helligdag, feriedag eller hverdag, så hvordan er praksis hos værtsfamilierne. Som andre unge kvinder tager au pair-piger på ferie og / eller bliver sammen med familie og gamle venner som er emigreret til Danmark før de selv kom til landet. De er også sammen med nye veninder, som de møder på sprogskolerne. Danmarks Nyere Tid, Nationalmuseet vil have besked om praksis for au pair-pigerne i dag i Danmark. Vi stiller spørgsmål til au pair-piger og får svar. Vi vil gerne høre om hvordan St. Bededag er gået og hvad au pair-piger skal lave på Grundlovsdag. Materialet er med til at give svar om au pair-pigernes dagligdag og indsamlingen af billeder giver realistiske bud på hvordan au pair-pigernes hverdage og feriedage går for sig.

Unge kvinder vandrer for at arbejde som au pair – piger

Ja, piger og unge kvinder vandrer over hele verden for at få arbejde som au pair – piger. At arbejde som au pair – pige giver et sted at bo, mad og penge. At være au pair – pige er en vej ind på det globale arbejdsmarked. En anden vej er at blive gift med […]

Her og nu: Au pair-piger i dag i Danmark – på museum

Ja, så er au – pair piger også kommet på museum. Au pair – pigerne sætter ord og billeder på deres oplevelser. Interview og fotos fra tiden lige her og nu kommer til at indgå i samlingerne. Dokumentationen i dag følger op på erindringer fra tjenestefolk og på fotos af tjenestepiger med gamle dages nye […]