Tag-arkiv for 'billeder'

På lige vilkår – Au pair i dag i Danmark

Nationalmuseets Nyhedsbrev, som udgives af Nationalmuseets E-klub, har i sit sidste nummer, september 2010, en artikel om au pair-projektet på Nationalmuseet. Du kan læse artiklen her. I artiklen vises billeder fra dagligdagen for en au pair. Der er fotos af au pairer med børn i værtsfamiliernes hjem, af en au pairs værelse, af au pairer på et orienteringsmøde for au pairer, […]

Au pair og ung i huset

Begreberne au pair og ung i huset kan være svære at skelne fra hinanden. Der er ligheder og forskelle. Husarbejde er fælles og en del af husarbejdet som børnepasning er et fælles arbejdsområde for begge arbejder. Husarbejdet udføres af unge oftest kvinder mellem 18-25 år. I almindelighed består husarbejdet i begge tilfælde af rengøring og til dels indkøb. Afgørende lighed er, at begge ordninger administreres på et lovgrundlag. En afgørende forskel er, at en au pair er en udlænding, mens en ung i huset oftest er en dansk statsborger. Au pair-ordningens formål er kulturel udveksling og lovgivningen stiller krav til ordningens aktører au pairen og værtsfamilien. De skal kunne kommunikere sammen. Vederlag for kerneydelserne er forskellige. Mens au pairen får et vederlag, får en ung i huset løn som i høj grad følger aflønning på arbejdsmarkedet. Både au pairen og ung i huset får kosten, men mens au pairen skal have logi i hjemmet, kan en ung i huset bo hjemme. Billeder af au pair og unge i huset som søger job, viser portrætter af unge kvinder fra hele verden. Familierne er oftest fra Danmark. Motiverne udstråler åbenhed og viser tegn på at både au pair, ung i huset og familierne har en inkluderende holdning til fællesskabet i familien. Der ønskes inklusion i familien. Et ophold hos en værtsfamilie har bedst mulighed for at blive vellykket, når kemien mellem familien og den unge passer. Kerneydelse for begge ordninger er, at være med til at lære og i praksis at få hverdagen til at hænge sammen i børnefamilier i dag.