Tag-arkiv for 'reng%c3%b8ring'

Husarbejde og au pairs

En au pair skal lave husarbejde. Husarbejdet består af arbejde i hjemmet, som skal gøres, for at husholdningen og hjemmet kan fungere. Karakteren af det husarbejde, som udføres i hjemmet, er afhængig af den tid vi lever i, hvor vi opholder os og i hvilket hjem vi er. Tid Når det handler om au pair-piger […]

Spørgsmål fra au pairs

Spørgsmål fra au pairs til mødet 22.05.10 afholdt af Babaylan Denmark og Kirkernes Integrationstjeneste drejede sig om arbejdsopgaver som deltagelse i bilvask, vinduesrengøring, forhold i hjemmet hos værtsfamilen som opbevaring af pas, overnattende gæster og arbejde på dage, hvor andre har fri. Chef for Udlændingeservice, Au pair-kontoret Merete Pårensgård svarede ud fra lovgivningen for au pair og ud fra kulturelle mønstre. Den familiære stilling var med til at afgøre hvilke jobs som kunne være med og uden for kontrakten som for eksempel bilvask af familiens biler. Var hele familien med om søndagen og den bad au pairen om at være med, var det i orden, men blev au pairen sat til at vaske biler alene en hverdag var det ikke i orden. På samme måde med havearbejde, mens udvendig vask af vinduer var ok i stueetage men ikke for lejligheder på 2.og 3. sal. Når værtsfamilier ønskede at opbevare pas, kunne værtsfamilierne få kopi af passet. Udlændingeservice opfordrede til dialog om for eksempel overnattende gæster. Udlændingeservice forklarede nye vaner i samtiden som at få en Kr. Himmelfartsdagsferie med fridag fredag mellem Kr. Himmelfartsdag og weekenden efter som udslag af nye kulturelle vaner. Som observatør på mødet var det interessant at høre forklaringer på adfærd i familierne med henvisning til jura og kultur. Spørgsmål og svar er med til at give kant til dagligdagens spørgsmål. Dagligdagen ønskes beskrevet, registreret og fotograferet af projektet “Au pair-piger i dag i Danmark”. Projektet fortsætter med indsamling og bearbejdning af det indsamlede materiale til formidling på Nyere Tids blog http://blog.nyeretid.dk/

Au pair og ung i huset

Begreberne au pair og ung i huset kan være svære at skelne fra hinanden. Der er ligheder og forskelle. Husarbejde er fælles og en del af husarbejdet som børnepasning er et fælles arbejdsområde for begge arbejder. Husarbejdet udføres af unge oftest kvinder mellem 18-25 år. I almindelighed består husarbejdet i begge tilfælde af rengøring og til dels indkøb. Afgørende lighed er, at begge ordninger administreres på et lovgrundlag. En afgørende forskel er, at en au pair er en udlænding, mens en ung i huset oftest er en dansk statsborger. Au pair-ordningens formål er kulturel udveksling og lovgivningen stiller krav til ordningens aktører au pairen og værtsfamilien. De skal kunne kommunikere sammen. Vederlag for kerneydelserne er forskellige. Mens au pairen får et vederlag, får en ung i huset løn som i høj grad følger aflønning på arbejdsmarkedet. Både au pairen og ung i huset får kosten, men mens au pairen skal have logi i hjemmet, kan en ung i huset bo hjemme. Billeder af au pair og unge i huset som søger job, viser portrætter af unge kvinder fra hele verden. Familierne er oftest fra Danmark. Motiverne udstråler åbenhed og viser tegn på at både au pair, ung i huset og familierne har en inkluderende holdning til fællesskabet i familien. Der ønskes inklusion i familien. Et ophold hos en værtsfamilie har bedst mulighed for at blive vellykket, når kemien mellem familien og den unge passer. Kerneydelse for begge ordninger er, at være med til at lære og i praksis at få hverdagen til at hænge sammen i børnefamilier i dag.